بازدید :

خدمات شرکت

میوه خشک

این شرکت  از سال 1395 با توجه به ارتقای تولید داخلی و سیاست اشتعال زایی برای جوانان این مرز و بوم ، با به چندین گارگاه   در جهت افزایش تولید ملی و بالا بردن صادرات و ارزآوری اقدام نموده است.

زیر مجموعه های تولیدی این شرکت عبارتند از:

   -  کارگاه  مواد غذایی

_  بسته بندی حبوبات

_  فرآوری میوه های خشک

_خرما و مشتقات آن

نحوه خشک کردن میوه در خانه با ۳ روش مختلف | چطور

میوه وخشکبار