• ارایه کلیه خدمات تأمین آمبولانس و ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی اورژانس پیش بیمارستانی
 • تأمین و پشتیبانی پروژه‌های نفت و گاز
 • خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی
 • خرید و فروش ، واردات و صادرات تجهیزات آمبولانس و پزشکی
 • انجام کلیه امور پیمانکاری تولید تجهیزات پزشکی
 • ایجاد و نگهداری فنی و پیمانکاری تأسیسات و بهره برداری از آنها
 • انجام امور آماد و پشتیبانی تأمین و تهیه کلیه تجهیزات خودروهای شرکتهای خصوصی و دولتی
 • تهیه و طبخ و توزیع غذا و امور مربوط به کترینگ
 • تأمین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت
 • عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی و خصوصی
 • اخذ وام و تسهیلات و تعهدات ارزی و ریالی از بانکها و مؤسسات مالی
 • واردات وصادرات وتهیه وتوزیع مواد غذایی خشکبار و میوه خشک

 

صداقت درکارمی توانداطمینان را در واگذاری خدمات بوجود اورد